GÖREVİMİZ
Görevlerimiz:

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

1. Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı tarafından havale edilen kurum içi ve dışı yazışmalar,
2. Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokullarının kurum dışı yazışmaları,
3. Üniversitemize gelen ve giden evrakların kaydedilmesi,
4. Gelen ve giden evrakların en kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılması,
5. Üniversitemiz birimlerinin yazışma ve kurum kimlik kodlarının verilmesi işlemleri, Üniversitemiz Valilik brifinginin hazırlanması,
6. Yapılacak yazışmaları kontrol etmek, paraf etmek ve üst yöneticilere sunmak,
7. Görevleriyle ilgili toplantılara katılmak,
8. Müdürlükte kullanılan malzemelerin talimatlara uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
9. Müdürlüğün misyon ve vizyonunu belirleyerek, tüm çalışanlarla paylaşarak, gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek,
10. Personelin sorunlarını tespit ederek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde üst yöneticilere iletmek,
11. Kurum, kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazılara en kısa sürede cevaplandırması için gerekli işlemleri yapmak,
12. Personel arasında koordinasyon sağlamak, mevzuatta verilen görev ve yazışmaları zamanında eksiksiz olarak yaptırmak,
13. Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması; ilgili gündeme ait eklerin oluşturulması; Senato ve Yönetim Kurulu üyelerine toplantıların haber verilmesi; çıkan kararların yazılması, çoğaltılması ve dağıtımının yapılması, kararların kaydedilmesi,
14. Gizli yazışmaların takibi
15. Yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacak şekilde hazırlanması, yayıma gönderilmesi, dağıtılması,
16. Yönergelerin belirlenen esaslara göre hazırlanması, dağıtılması ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasını sağlanması,
17. Üniversitemizin diğer kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu protokollerin takibidir