×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Posta İşlemleri Bürosu ve Dağıtım Bürosu
Posta İşlemleri Bürosu ve Dağıtım Bürosu Görevleri

    Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlara veya kişilere gönderilecek olup taahhütlü, iadeli taahhütlü, Acele Posta Servisi gibi özellikler taşıyan postalama usullerinden hangisi ile gönderilmesinin uygun olacağı düşünülen evrakları, gönderen birim tarafından bildirilen usulde hazırlayıp göndermek.