×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Genel Tanıtım
Birim Tanıtımı

Kayseri Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü, 13.09.2018 tarihli ve 04 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2018.004.011 sayılı karar gereğince kurulmuştur. Yasal Dayanak: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesi çerçevesinde görev yapmakta olup bu maddeyi de içine alan 124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27.nci maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri yer almaktadır.