×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon Vizyon
Misyon Vizyon

Misyonumuz

Kayseri Üniversitesi Genel Sekreterliği Üniversitemizin misyonunun gerçekleşmesinde, Üniversitenin yenilikçi, girişimci, etkin, öğrenme odaklı ve sürekli gelişen bir kurum olmasında, bürokratik hizmetleri en iyi şekilde yürüterek Üniversitenin öncü gücü olma görevini üstlenmekte ve şeffaf, güvenilir bir yönetim görevi yürütme misyonunu taşımaktadır. Kayseri Üniversitesi’nin yazışmalarının anlaşılır ve sade bir dille yapılarak hedef ve sonuç odaklı olmasını sağlamak, yönetsel ihtiyaçları ve yasal mevzuatı yakından takip ederek kaliteli hizmet sunmak.

Vizyonumuz

Çağdaş eğitim süreçlerini takip ederek, Kayseri Üniversitesi’nin, Ülkemizin önde gelen Üniversitelerinden biri olabilmesi hedefi ile kurum kültürünü geliştirmek, yenilikçi ve verimli bir Yönetim yapısı oluşturmaktır. Kayseri Üniversitesi'nin güçlü kurumsal kimlik ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında; kalite anlayışını benimsemiş ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir birim olmak.