×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurullarında alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

Genel Sekreterin talimatı ile Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,

Kuruma dışardan gelen evrakların ilk kaydını yapmak, Genel Sekreter ve Rektörlük Makamınca ilgili birimlere havalesini sağlamak, evrakın ilgili birimlere zimmetle teslimini yerine getirmek.

Rektörlüğe bağlı daire başkanlıklarının resmi posta gönderilerini teslim almak ve postalamak,

Rektörlüğüne gönderilen resmi postaları almak, gereğini yerine getirmek.

Genel Sekreterin talimatı ile Genel Sekreterlik Biriminde görevli personelin izinlerini takip etmek, hastalık onaylarını çıkarmak, Personel Daire Başkanlığı'na bildirimlerini yapmak.